Disclaimer

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Hoewel we bij het maken en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie gedateerd of anderszins niet langer correct zijn. Van Leeuwen Tandartsen kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op haar website.

Verwijzing

Een aantal ‘links’ (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan Van Leeuwen Tandartsen worden beheerd en waarover Van Leeuwen Tandartsen geen controle heeft. Hoewel deze links met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden uitgekozen, draagt Van Leeuwen Tandartsen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid of enig ander aspect van de informatie vanuit deze andere bronnen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze online publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Leeuwen Tandartsen.

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.