Het plaatsen van implantaten (kunstwortels)

Waarvoor worden implantaten gebruikt?

Als er tanden of kiezen verloren zijn gegaan, kan het wenselijk zijn om die te vervangen. Dit kan – afhankelijk van het aantal tanden of kiezen dat ontbreekt – worden gedaan door middel van een brug, een frameprothese, een plaatje of een kunstgebit. Een alternatief voor deze oplossingen kan bestaan uit een implantaat of meerdere implantaten in het kaakbot waarop een kroon of een brug wordt vastgemaakt. Ook is het mogelijk om op een aantal implantaten een kunstgebit vast te maken (‘klikprothese’) waardoor dat veel vaster in de mond zit dan een normaal kunstgebit.

Een implantaat wordt al zo’n dertig jaar met succes toegepast in de tandheelkunde.

Wat is een implantaat?

Een implantaat is een kunstwortel die in het kaakbot wordt vastgezet. Een implantaat is echter niet geheel hetzelfde als een wortel van een tand of kies. De wortels van de tanden en kiezen zitten niet rechtstreeks aan het kaakbot vast. Tussen het kaakbot en de wortels zitten namelijk sterke vezels. Implantaten zitten daarentegen rechtstreeks vast aan het kaakbot. Dit laatste blijkt in de praktijk echter geen probleem op te leveren.

Als er tanden of kiezen verloren zijn gegaan, bieden implantaten een prima mogelijkheid om de kauwfunctie en de esthetiek van het gebit te herstellen.

Hoe ziet een implantaat er uit?

Een implantaat lijkt op de wortel van de natuurlijke tanden en kiezen. Een implantaat heeft een ronde vorm en kunnen variëren in lengte en dikte. Een implantaat kan aan de buitenzijde een glad oppervlak hebben of een schroefdraad. Een implantaat is gemaakt van het metaal titanium of van het keramiek zirkonium. Zowel het tandvlees als het kaakbot accepteren deze materialen uitstekend.

Welke soorten implantaten zijn er?

Er zijn twee methoden om te implanteren. Bij de eerste methode steekt het implantaat, na het plaatsen in het kaakbot, al direct door het tandvlees heen (een-fase implantaat). Bij de tweede methode steekt het implantaat, na het plaatsen in het kaakbot, nog niet door het tandvlees heen maar blijft tijdens de genezingsfase onder het tandvlees verborgen. Na drie tot zes maanden wordt dit implantaat weer opgezocht in het kaakbot en vervolgens wordt hierop een verlengstukje (abutment) gezet dat door het tandvlees heen steekt. De keuze voor een een-fase of twee fasen implantaat hangt onder andere af van de kwaliteit van het kaakbot.

Zowel het een-fase als het twee-fasen implantaat bieden dezelfde mogelijkheden voor verdere behandeling. Ze kunnen beide dienen als een stabiele verankering voor een kroon, een brug of een kunstgebit.

Wanneer kunnen implantaten worden geplaatst?

Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit om vast te stellen of implantaten kunnen worden geplaatst. Tijdens dit onderzoek zal worden gekeken naar de hoeveelheid kaakbot die aanwezig is op de plaats waar geïmplanteerd moet worden, de beschikbare ruimte om één of meer implantaten te plaatsen, de afstand tussen onder- en bovenkaak, de kwaliteit van het kaakbot, het tandvlees en de algemene gezondheid.

Om te kunnen beoordelen of er voldoende kaakbot is om er één of meer implantaten in te plaatsen, zijn röntgenfoto’s nodig. Soms is het nodig om een scan van de kaak te maken waarmee een beeld van de doorsnede van de kaak wordt gekregen. Als blijkt dat er onvoldoende kaakbot is voor implantaten, dan kan in sommige gevallen de hoeveelheid kaakbot worden aangevuld.

Daarnaast bepaalt de algemene gezondheid of er implantaten kunnen worden geplaatst.

Zo mag de ingreep bij sommige aandoeningen niet worden uitgevoerd of alleen als de huisarts of specialist bepaalde maatregelen treft. Voorbeelden hiervan zijn ernstige hart- en vaataandoeningen en het gebruik van sommige medicijnen zoals cytostatica, immunodepressiva of antistollingsmiddelen. Wij zullen daarom altijd uitgebreid informeren naar uw algemene gezondheid.

Tenslotte is het van belang te weten dat ontsteking in de mond het resultaat van implanteren nadelig kan beïnvloeden. Daarom is het soms noodzakelijk dat eerst een aanwezige tandvleesontsteking zoals gingivitis of parodontitis wordt behandeld voordat wordt geïmplanteerd.

De kosten

Wij wijzen erop dat implantaten vrij kostbaar zijn door de hoogwaardige technieken en materialen die worden gebruikt. Afhankelijk van uw verzekering worden implantaten soms vergoed. Ook dient u rekening te houden met de kosten van één of meerdere kronen of bruggen of een speciaal kunstgebit dat op de implantaten moet worden gemaakt. Het is verstandig om deze kosten vooraf te bespreken zodat een weloverwogen keuze kan worden gemaakt.

De behandeling

De voorbehandeling

Als er te weinig kaakbot is op plaatsen waar geïmplanteerd moet worden, kan daar soms extra bot worden aangebracht. Ook kan het voorkomen dat de rand van het kaakbot erg dun of scherp is; zo’n botrand moet dan eerst worden gecorrigeerd voordat er implantaten kunnen worden geplaatst. Voorts kan het nodig zijn om op de plaats van de geplande implantaten stevig, verhoornd tandvlees aan te brengen. Al deze behandelingen worden uitgevoerd in de zogenaamde voorbehandeling.

Een eventuele voorbehandeling wordt soms uitgevoerd tijdens een aparte afspraak, maar ook wel gelijktijdig met het plaatsen van de implantaten.

Het implanteren

Implantaten worden onder plaatselijke verdoving in het kaakbot geplaatst. Eerst wordt een snede in het tandvlees gemaakt op de plaats waar één of meerdere implantaten moeten komen. Het tandvlees wordt vervolgens opzij geschoven waarna het kaakbot zichtbaar wordt. In het kaakbot worden één of meerdere gaten geboord waar de implantaten precies in passen. Na het plaatsen van de implantaten wordt het tandvlees weer dichtgemaakt door het te hechten.

Na het implanteren

In het algemeen is de napijn minimaal en met een eenvoudige pijnstiller goed te onderdrukken. Eventueel optredende zwelling kan worden beperkt door op de plaats van de zwelling een zak met ijsblokjes tegen de lip of wang te houden. Het is verstandig om op de dag van de ingreep geen afspraken te maken en rustig thuis te blijven.

Om het operatiegebied zo goed mogelijk te laten genezen, mag het niet worden aangeraakt of worden belast. Dit houdt in dat het operatiegebied en de directe omgeving niet mogen worden gepoetst en dat uitsluitend zacht en vloeibaar voedsel mag worden gegeten. Om de wond te ontlasten, mag in sommige gevallen een poosje geen kunstgebit worden gedragen (maximaal 14 dagen).

Ontsteking van het operatiegebied kan leiden tot het mislukken van de implantaatbehandeling. Om ontsteking tegen te gaan, schrijven wij een desinfecterend spoelmiddel voor en vaak ook antibiotica.

Een tot twee weken na de ingreep worden de hechtingen verwijderd en wordt de wondgenezing gecontroleerd. Zonodig wordt een kunstgebit wat aangepast zodat het weer gedragen kan worden zonder dat het implantaat belast wordt.

In de 3 tot 6 maanden daarna moet het bot zodanig om de implantaten groeien dat die muurvast komen te zitten in het kaakbot.

Het maken van kronen, bruggen of een kunstgebit op implantaten

De een-fase implantaten steken na het plaatsen in het kaakbot al door het tandvlees heen.

Twee-fasen implantaten steken na het implanteren nog niet door het tandvlees heen.

Die moeten daarom na 3 tot 6 maanden worden opgezocht in het kaakbot. Daartoe wordt een klein sneetje in het tandvlees gemaakt. Vervolgens wordt er een verlengstuk (abutment) op de implantaten gezet dat door het tandvlees steekt. Daarna wordt het tandvlees gehecht.

Tenslotte kunnen kronen, bruggen of een kunstgebit op de implantaten worden vastgemaakt.

De nazorg

Na het plaatsen van de kronen, bruggen of een kunstgebit worden controles uitgevoerd. De eerste controle wordt meestal na 1 jaar uitgevoerd, de volgende controles meestal om de 2 jaar. Tijdens de controles wordt gecontroleerd of de implantaten nog goed vastzitten, of het tandvlees rondom de implantaten gezond is en of de mondhygiëne bij de implantaten goed is.

Ook worden een of meerdere röntgenfoto’s gemaakt. Het is belangrijk te weten dat voor het langdurig behoud van de implantaten een goede mondhygiëne erg belangrijk is.

Mogelijke complicaties van het implanteren

Het komt zelden voor dat na het plaatsen van implantaten complicaties optreden. Zo kan het weefsel rond een implantaat ontsteken door onvoldoende mondhygiëne of te zware belasting van het implantaat. Bij zeer uitgebreide operaties waarbij in de onderkaak implantaten vlak boven de daarin lopende zenuwbaan moeten worden geplaatst, kan soms een stoornis in het gevoel van de lippen optreden. Deze stoornis is bijna altijd van voorbijgaande aard. De risico’s op deze complicaties zullen altijd vooraf met u worden besproken.

Indien u geïnteresseerd bent in implantaten, dan kunt u ook de CAMLOG patiëntenbrochure inkijken.

Dit document wordt aangeboden in PDF formaat en is ongeveer 780 KB groot. Wanneer u het document niet kunt openen, kunt u op de website van Adobe de Acrobat Reader gratis downloaden.

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.