Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Van Leeuwen Tandartsen streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie, die u aan ons verstrekt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in, correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de analytics-dienst. Wij gebruiken dit om rapportages te kunnen verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Ook kan een cookies uw instellingen en voorkeuren onthouden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien zij  hiertoe wettelijk worden worden gedwongen. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie, die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn hebben wij verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt.

Privacy

De volgende gegevens worden verwerkt binnen de praktijk:

  • NAW gegevens, geslacht,  e-mailadres en telefoonnummer
  • gegevens betreffende uw gezondheid;
  • de naam van uw zorgverzekeraar; indien nodig, de naam van uw andere zorgverleners;
  • tijdstip(pen) van uw afspraak/afspraken en hoe u wenst te betalen

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u, de patiënt en de arts (Art. 6 lid 1 sub b en f AVG).

De persoonsgegevens, die wij verzamelen, gebruiken wij onder meer voor het maken van uw afspraken, u informeren en contacteren, het uitvoeren van uw behandelingen, het bijhouden van uw medisch dossier, onze financiële administratie, een goede werking van onze website, het verbeteren van onze online reputatie en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor geeft. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
Als gegevens moeten worden doorgestuurd, dan vraagt de arts aan de patiënt toestemming. De patiënt wordt volledig ingelicht over het doel van deze doorsturing en met wie deze gegevens gedeeld worden. Na goedkeuring van de patiënt worden de gegevens die binnen de goedkeuring vallen doorgestuurd. Deze eventuele doorsturing van de gegevens gaan alleen via de navolgende media: versleutelde email, medische communicatiesystemen, e.d.
De verleende toestemming kan de patiënt te allen tijde weer intrekken. Dit kan de patiënt bij de arts kenbaar maken door een e-mail te sturen aan info @ vanleeuwen-tandartsen.nl. Daarnaast mag de patiënt verzoeken indienen om inzage, rectificatie en het wissen van patiëntgegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.
Facturatie gegevens worden ten minste 15 jaar bewaard ten behoeve van de belastingdienst.

Wij willen u wijzen op uw rechten conform de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer u patiënt van ons bent, verstrekt u bepaalde persoonsgegevens aan ons. Hierdoor heeft u verschillende rechten. Zo heeft u het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan info @ vanleeuwen-tandartsen.nl of telefonisch contact met ons op te nemen via: 071-589 83 72. Wij zullen binnen één maand reageren op uw verzoek.

Klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit hier doen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens: info @ vanleeuwen-tandartsen.nl of op 071-589 83 72.

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.