De Controleafspraak

Doel van de controleafspraak

Het eerste doel van de controleafspraak is het opsporen van bijzonderheden betreffende het gebit en de omringende weefsels welke tot latere problemen en/of klachten kunnen leiden. Hierbij valt te denken aan gaatjes (tandbederf of cariës), ontstekingen/zwellingen, het aanwezig zijn van tandsteen en/of tandvleesproblemen (parodontitis), pijnlijke en/of gevoelige tanden en/of kiezen, vullingen met barsten/breuken of slechte randaansluiting (lekkende vullingen), loszittende kronen of bruggen, etc. Tevens is de controle een moment waarop u uw tandarts speciale wensen kenbaar kunt maken. Bij het eerste onderzoek volgend op de intake is het de bedoeling dat u evt. speciale wensen reeds tijdens de intake kenbaar maakt i.v.m. de te reserveren tijd voor het daarop volgende eerste onderzoek.

Hierbij valt te denken aan:

  • Het willen laten vervangen van ontbrekende tanden of kiezen.
  • Het willen laten vervaardigen van kronen of bruggen
  • Het willen laten vervaardigen van implantaten
  • Het willen laten vervaardigen van een nieuwe (volledige, frame- of plaat-) prothese
  • Het willen laten bleken van tanden en/of kiezen
  • Het opnieuw willen laten uitvoeren van een wortelkanaalbehandeling (de zgn. endo-revisie)
  • Het willen laten vervangen van vullingen die u niet meer mooi vindt
  • Het willen laten “rechtzetten” van tanden en/of kiezen
  • Het willen laten reinigen van het gebit
  • etc.

Eventuele “kleine verrichtingen” (zoals het laten gladslijpen van scherpe randen of het verwijderen van een beperkte hoeveelheid tandsteen) kunnen meestal tijdens de controle worden uitgevoerd.

De röntgenfoto’s

Tijdens de controle kan het zijn dat de tandarts aangeeft röntgenfoto’s te willen maken. Dit kan zijn omdat hij wil weten of er tussen de kiezen (beginnende) gaatjes aanwezig zijn. Ook wanneer hij het vermoeden heeft dat /wil uitsluiten óf er een ontsteking aanwezig is zal hij mogelijk voorstellen een röntgenfoto te maken.

Voor het opsporen van gaatjes worden er elke twee jaar röntgenfoto’s gemaakt (de zgn. “bitewings”). Wanneer er ontkalkingen (d.w.z. beginnende gaatjes) zichtbaar zij op de röntgenopnames zal de tandarts mogelijk voorstellen de eerstvolgende “bitewings” al wat eerder te maken. Dit om te voorkomen dat er erg grote gaten/caviteiten gevormd kunnen worden die weer tot ernstiger gebitsproblemen kunnen lijden (zoals wortelkanaalbehandelingen).

De behandeling

In het geval dat een behandeling noodzakelijk dan wel gewenst is, zal er een voor deze behandeling een vervolgafspraak gemaakt worden. In sommige gevallen zal er een verwijsbrief meegegeven worden. Hierbij kunt u o.a. denken aan verwijzingen voor bijvoorbeeld orthodontie ( beugels).

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.