De wortelkanaal-behandeling

Wat is een wortelkanaalbehandeling?

Binnen de tanden en kiezen bevinden zich zenuwen en bloedvaten. Bij de wortelpunt gaan zij de wortel in en via het wortelkanaal lopen zij naar de zenuwkamer. De zenuwkamer bevindt zich in het “zichtbare gedeelte” van de tand of kies.Bij een wortelkanaalbehandeling wordt de zenuwkamer van een tand of kies tezamen met het wortelkanaal/de wortelkanalen gereinigd en ontsmet, waarna deze(n) wordt/worden gevuld met een speciaal vulmateriaal.

Waarom een wortelkanaalbehandeling?

Wanneer de zenuw van een tand of kies ernstig ontstoken is, kan dit lijden tot (hevige) pijn en/of het afsterven van de zenuw. Daarnaast kan een afgestorven zenuw kaakbotverlies veroorzaken wat weer kan lijden tot het los gaan staan en/of het verloren gaan van de betreffende tand of kies.

Het doel van de wortelkanaalbehandeling is het verhelpen van pijnklachten en/of het verloren gaan van de tand of kies voorkómen. De oorzaak van het ontstekingsproces wordt weggenomen, waardoor het ontstekingsproces wordt gestopt.

Waardoor raakt een zenuw ontstoken en sterft deze af?

Langdurende irritatie en/of kortstondig heftige irritatie kan de zenuw doen ontsteken en/of doen afsterven. Hierbij moet men denken aan diepe cariës (tandbederf/gaatjes), een harde klap op de tand of kies, een barst of breuk in de tand, hevige slijtage/erosie etc.

Waarom slijpt de tandarts een stuk van mijn kies af?

Van de kiezen wordt tijdens de behandeling een stuk afgeslepen. Kiezen waarop en kanaalbehandeling wordt uitgevoerd zijn nadat zij zijn opengeboord sterk verzwakt. Om te voorkomen dat de kies tussen twee behandelingen in of na een kanaalbehandeling wordt stukgebeten, wordt deze “verlaagd”.

Wanneer de kies ten slotte middels een vulling of een kroon is “overkapt”, kan deze weer gewoon worden belast. De kauwkrachten zullen door de vulling of de kroon worden opgevangen in plaats van door de verzwakte kies .

De kans dat de kies vervolgens wordt stukgebeten is dan geminimaliseerd.

Is het een pijnlijke behandeling?

Meestal kan de tand of kies goed worden verdoofd en zal de behandeling niet pijnlijk zijn.

Soms is de zenuw zodanig ontstoken, dat deze lastig te verdoven is. Ook dán kan de tandarts door “langs de tand” te verdoven -in de meeste gevallen- de behandeling “pijnloos” uitvoeren.

De eerste dagen na de behandeling kan de tand of kies nog licht tot flink pijnlijk zijn.

Direct na de behandeling

Tot het moment dat de verdoving is uitgewerkt kunt u beter niet kauwen, opdat u niet op uw verdoofde wang, lippen of tong bijt. Het verdient aanbeveling direct wanneer de verdoving begint uit te werken een pijnstiller te nemen. Ibuprofen is het middel van eerste keus. Wanneer u dit niet mag gebruiken, overlegt u dan hierover met uw apotheker. De behandelde tand of kies kan nog een dag of vier gevoelig tot zeer pijnlijk zijn. Wanneer dit het geval is dient u de pijnstillers te blijven gebruiken. Het is de bedoeling dat de pijn na het nemen van de pijnstillers dragelijk is. Wanneer de pijn niet dragelijk is na gebruik van de pijnstillers of wanneer er een zwelling ontstaat die er eerder niet was en tevens wanneer de pijn na vier dagen niet afgenomen is, dan is het verstandig contact op te nemen met onze praktijk.

De behandeling is nog niet afgerond

Wanneer u nog een vervolgafspraak heeft om de wortelkanaalbehandeling af te maken en/of de tand of kies weer te repareren, is het verstandig de tand of kies niet of slechts zeer licht te belasten. Hiermee voorkomt u dat de verzwakte tand of kies wordt stukgebeten. Er wordt meestal een stuk van een behandelde kies afgeslepen. Dit wordt gedaan om het risico dat u tóch de kies stukbijt te verkleinen. Na de wortelkanaalbehandeling wordt de kies zó gerepareerd, dat u deze weer gewoon kunt belasten. De tand of kies blijft in veel gevallen nog licht gevoelig totdat de wortelkanaalbehandeling geheel is voltooid. Zolang het een lichte gevoeligheid is zonder zwelling behoeft u zich hierover geen zorgen te maken. De noodvulling dient vlak na de behandeling nog uit te harden. Wacht met kauwen totdat de verdoving is uitgewerkt. De noodvulling zal tegen die tijd hard zijn. Het noodvullingmateriaal kan af en toe wat afbrokkelen. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. Als u écht het idee heeft dat de noodvulling de tand niet meer afsluit, neemt u dan contact op met onze praktijk.

De behandeling is afgerond

In het geval dat de wortelkanaalbehandeling geheel is afgerond en de definitieve vulling is gelegd, kunt u de tand of kies weer gewoon belasten vanaf het moment dat de verdoving geheel is uit-gewerkt. Begin toch voorzichtig met kauwen, zodat u aan de “nieuwe vorm” van uw kies kunt wennen. De tand of kies mag niet te hoog aanvoelen. Is dit tóch het geval, neemt u dan contact op met onze praktijk. De tand of kies kan anders overbelast raken.

Sterkte de komende dagen!

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.