Het Intakegesprek en de eerste controle

Het intakegesprek omvat een korte kennismaking met uw nieuwe tandarts. Uw persoonsgegevens worden geverifieerd en er wordt een beknopte gezondheidsvragenlijst bij u afgenomen. Zo nodig krijgt u een medische vragenlijst mee, die u thuis kunt invullen. Bijzonderheden betreffende uw gezondheid en eventueel medicijngebruik moeten bekend zijn, alvorens er tandheelkundige behandelingen ingepland kunnen worden. Tevens beoordeelt de tandarts de algemene staat van uw gebit, om een inschatting te maken betreffende de benodigde tijd voor het eerste onderzoek volgend op het intakegesprek. (Aan dit consult zijn kosten verbonden. Tariefcode C13)

Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor het eerste onderzoek. Tijdens dit eerste onderzoek wordt het gebit en de omringende weefsels/het tandvlees onderzocht. Eventueel noodzakelijke of door u gewenste behandelingen worden met u besproken en er wordt (boven de 250 Euro) een begroting voor u opgesteld. Daarnaast zal -bij meer uitgebreide behandelingen- de tandarts met u meedenken over de voor u meest gunstige en verstandige planning van deze behandelingen.

Bij kinderen tot 6 jaar doen wij het eerste onderzoek meteen tezamen met het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek wordt er onder andere een inschatting gemaakt van de benodigde tijd voor het eerste onderzoek en de eventuele noodzaak/wenselijkheid een panoramaröntgenopname te maken. Dit is onder meer afhankelijk van het nóg aanwezig zijn van (niet óf niet geheel doorgebroken en/óf gekantelde)  verstandskiezen, het aanwezig zijn van reeds eerder uitgevoerde wortelkanaalbehandelingen (die wellicht niet goed “aangeslagen” kunnen zijn), de mate van de aanwezigheid van Cariës/gaatjes , tandvleesproblemen, afwijkende stand van tanden en/óf kiezen en de eventuele behoefte hieraan iets te laten doen (beugels), ontbrekende tanden en/óf kiezen en de wens deze te laten vervangen middels een vaste óf uitneembare voorziening etc. Soms wordt er voor gekozen de aanvullende röntgendiagnostiek óf het uitgebreid bespreken van sommige deelbehandelingen uit te stellen tot een later moment óf een volgend kalenderjaar. Ook het aanwezig zijn van klachten aan de tanden óf kiezen kan een reden zijn om een langere tijd in te plannen voor een eerste onderzoek (pijn, slechte adem, loszittende tanden óf kiezen etc.).

Samenvattend kunnen we stellen, dat het niet goed mogelijk is om zonder specifieke informatie over uw gebit, uw gezondheid en uw persoonlijke wensen een goede inschatting te maken betreffende de benodigde tijd voor het eerste onderzoek en de daaraan verbonden kosten. Na het intakegesprek zal de tandarts u hierover beter kunnen informeren.

Mocht het zo zijn dat er voor uw situatie meer tijd benodigd is om een plan op te stellen met de daarbij behorende begroting, dan kunt u wanneer hiervoor financieel op dat moment geen ruimte is, dit bij uw behandelaar aangeven. Wij streven ernaar om zorg op maat te leveren en zijn altijd bereid hierover met u mee te denken.

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.