Onze huisregels

Om u meer inzicht en helderheid te geven in onze werkwijze, hebben wij enkele huisregels opgesteld. We willen met deze huisregels zorgen, dat de werkwijze en werkzaamheden binnen onze praktijk optimaal verlopen. We verzoeken u daarom de onderstaande tekst goed door te lezen.

Afspraken

We werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen tijdens openingstijden (zie hieronder) telefonisch of aan de balie worden gemaakt. Ons telefoonnummer is 071-589 8372.
Wij adviseren u de afspraak direct te maken aangezien er sprake kan zijn van een (korte) wachttijd voor uw (controle)afspraak. Wij doen onze uiterste best om wachttijden te beperken.

Wijzigen, annuleren of niet nakomen van een afspraak

Als u een afspraak heeft gemaakt rekenen wij erop dat u deze afspraak nakomt.
Mocht de afspraak u onverhoopt niet uitkomen?
Dan dient u dit minimaal twee werkdagen (48 uur) van tevoren door te geven bij de balie, telefonisch of per e-mail. We kunnen in dat geval zoeken naar een passende tijd voor een nieuwe afspraak.

Wanneer u de afspraak niet tijdig afzegt, wanneer u niet verschijnt of zodanig te laat komt, dat uw behandeling niet meer plaats kan vinden, brengen wij de kosten van de verloren tijd bij u in rekening. Dit is ook onze regel in geval van ziekte of bij het vergeten van de afspraak.

Wanneer het vaker voorkomt dat afspraken niet tijdig geannuleerd óf geheel niet nagekomen worden, hebben wij het recht om u als patiënt uit te schrijven. Bedenk alstublieft dat het regelmatig afzeggen of wijzigen van uw behandeling de continuïteit van de zorg in gevaar kan brengen.

Legitimatie en verzekeringsgegevens

Bij uw eerste bezoek aan onze praktijk, dient u een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen. Wij verzoeken u daarom wijzigingen van gezondheid, medicijnen, adres en/of verzekering zo spoedig mogelijk door te geven aan de tandarts, mondhygiëniste of (balie)assistente. Dit is van belang voor uw behandeling.

Uitloop van een behandeling

Het is mogelijk dat een behandeling uitloopt, bijvoorbeeld als de tandarts een spoedgeval moet behandelen. Wellicht zult u hierdoor even moet wachten tot u aan de beurt bent. Indien er sprake is van een uitloop van meer dan 15 minuten, proberen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. De uitlooptijd is op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiëniste te verhalen. U kunt ons helpen uitloop te voorkomen door 5 of 10 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn en u aan te melden bij de balie.

Pijnklachten en spoedgevallen

Als zich een spoedgeval of pijnklacht tijdens openingsuren van onze praktijk voordoet, dan kunnen wij u in meeste gevallen dezelfde dag helpen. Wij verzoeken u dringend om ‘s ochtends direct om 08.30 uur te bellen. Indien u later op de dag belt, is de gewenste zorg op dezelfde dag steeds minder goed te realiseren. Bij behandeling van spoedgevallen en pijnklachten kunnen wij niet altijd rekening houden met uw specifieke wensen en voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

Spoeddienst/waarneming

Indien onze praktijk niet geopend is, kunt u UITSLUITEND voor dringende en spoedeisende hulp terecht bij de spoeddienst.
De avonddienst gaat in om 17.00 uur en eindigt de volgende ochtend om 08.00 uur.
De weekenddienst gaat in op vrijdag 12.00 uur en eindigt op maandag 08.00 uur.
Tijdens de avond- weekenddienst, vakanties en/of feestdagen wordt waargenomen door een van de tandartsen in de regio. Het telefoonnummer van de weekenddienst vindt u op het antwoordapparaat van onze praktijk: 071- 589 8372 of op onze website onder kopje ‘spoed’. Wij adviseren u de gehele tekst van het antwoordapparaat af te luisteren!

Betalingen

Er is bij ons de gelegenheid direct uw behandelingen af te rekenen. U kunt bij ons pinnen.
Wij accepteren geen creditcards of contant geld. Wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om direct af te rekenen ontvangt u van ons een nota.
Betalingen tijdens de spoeddienst/waarneming geschieden uitsluitend per pin.

De niet-direct afgerekende nota’s worden voor onze praktijk afgehandeld door Infomedics.
Wanneer u een (aanvullende)tandartsverzekering heeft, sturen zij uw nota(s) direct door naar uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan via Infomedics alleen een rekening voor het bedrag dat uw verzekering niet vergoed en dat u zelf moet bijdragen. Voor vragen over uw betalingen kunt contact opnemen met Infomedics: 036 – 20 31 900.

Uw eigendommen

Van Leeuwen Tandartsen is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.
Binnen onze praktijk maken voor úw en onze veiligheid gebruik van camerabewaking. Voorkomen is echter beter dan genezen.

Roken

Roken in de praktijk is niet toegestaan. Indien u buiten rookt, verzoeken wij dit niet direct voor de entree te doen en wilt u uw sigaret niet op de grond uitmaken? Het is prettig als u na het roken even uw tanden poetst wanneer u een afspraak heeft.

Tanden poetsen

Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk uw tanden te poetsen? U kunt uw tanden dan nog even poetsen in het patiënten toilet. Een borstel en tandpasta kunt u gratis krijgen bij ons aan de receptiebalie.

Eten binnen de praktijk

Het is in onze wachtruimte en de behandelkamers niet toegestaan om eten te nuttigen.

Mobiele telefoon

Wij verzoeken u uw mobiele telefoon even op ‘stil’ of uit te zetten tijdens uw afspraak.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet welkom in onze praktijk.

Ongewenst gedrag

Intimiderend of agressief gedrag wordt niet getolereerd. Indien sprake is van dergelijk gedrag behouden wij het recht de behandeling op te schorten of te annuleren.

Klachten

Wij streven naar goed contact en openheid met onze patiënten. Wanneer u ontevreden bent over een behandeling of de manier waarop u bejegend bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven d.m.v. het invullen van een klachtenformulier (verkrijgbaar aan de receptiebalie) óf via onze website (voorstel óf suggestie/contact). We trachten hier dan binnen 3 weken op te reageren. Voor telefonisch advies kunt u zich richten tot het Tandheelkundig Informatie Punt: 0900-2025012. Indien dit niet voor een oplossing zorgt, kunt u zich richten tot de klachtencommissie van beroepsvereniging NMT (Postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein).

Tot slot

Openheid en transparantie over de zorg die wij bieden bevordert niet alleen de kwaliteit van de zorg maar ook de relatie tussen behandelaar en patiënt. Graag ontvangen wij daarom uw suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling, de begeleiding, informatievoorziening, wachtkamer, praktijk, behandelkamer of andere zaken. U kunt dit per mail versturen naar info@vanleeuwen-tandartsen.nl of vult u een formulier (folderrekje op de balie) in en deponeer deze in de box aan de balie.

Bel direct voor een afspraak

logo krt clibris blue-clinics knmt-gevisiteerd-klein knmt-gevisiteerd-klein

Lid van de KNMT (klachtenregeling), de NVVP, de NVVE, de NVT, de NVVRT en de NVOI

Website door: Donkeys & Co.